Ägarbyte i CirclePrinters

Holländska Mahler Investments (tidigare minoritetsägare) har tillsammans med företagets koncernchef köpt alla aktier av tidigare ägaren Hombergh Group.