Affischer och vepor renar luft med ny teknik

Vepan som renar luften från den giftiga gasen Kvävedioxid.
Vepan som renar luften från den giftiga gasen Kvävedioxid.

Dikten In Praise of Air renar luft från bilars utsläpp.

Universitetet i Sheffield har tagit fram ett sätt att göra material till en katalysator som renar den omgivande luften från  kväveoxider. Första projektet är en vepa som kontinuerligt tar bort den kväveoxider som genereras från 20 bilar. Vepans innehåll är en dikt med namnet In Praise of Air.

Tekniken, som man beskriver som billig, kan enkelt appliceras i samband med tryckningen. Forskarna anser att den bör användas på bland annat stortavlor i anslutning till stora vägar.

Inne i storstäderna är halterna höga och till exempel i Stockholm visar stadens egna mätningar att halterna är mycket höga – och ligger över den uppsatta ”miljökvalitetsnormen” på samtliga mätstationer i staden. I Malmö är halterna lägre med det giftiga ämnet finns i luften och är något man jobbar på att hela tiden sänka.

Om varje banner, flagga och reklamaffisch i landet gjorde detta, skulle vi ha mycket bättre luftkvalitet, säger professor Tony Ryan.

Materialet är behandlat med titaniumdioxid som med hjälp av ljus och syre reagera med den giftiga kväveoxiden och luften renas från den.

Kostnaden för att behandla en vepa ligger runt 100 pund – drygt 1.000 kronor. Tony Ryan säger att det skulle kunna bli väldigt symboliskt att samma reklamkanal som man annonserar ut nya bilmodeller också skulle kunna hjälpa till att rena luften som bilarna smutsar ner.

Kvävedioxider är ett samlingsnamn för de oxider av kväve som uppstår vid förbränning vid höga temperaturer, särskilt i förbränningsmotorer. Främst uppstår kvävemonoxid (NO), som oxideras i luft till kvävedioxid (NO2). Dessa reagerar sedan med vattenmolekyler (H2O) i luften och bildar salpetersyra (HNO3).

Källor: Catalyticpoetrysheffield.ac.ukWikipedia

Annons