Affärsmagasinet Forbes till Sverige 2015

Nordisk lansering startar i sommar med Finland som första land – där med en upplaga på 50.000 exemplar och 128 sidor. SK Media Group står för den nordiska utgivningen.