Addbrand startar försäljning av Munken ID Digital

Munken, som tillverkas av Arctic Paper, finns i en mängd olika gramvikter och i fyra olika nyanser Kristall, Polar, Lynx och Pure. Addbrand skriver att Munken nu kommer i en ny digital kvalité som fungerar bra i alla digitala tryckpressar. (Källa: Addbrand)