A4 får uppdraget att göra Akademikerförbundets tidningar

Akademikerförbundet SSR har tecknat avtal med A4 för produktion av förbundets medlemstidningar Akademikern och Chefstidningen.
 Samarbetet startar 2015.