900 författare protesterar mot Amazon

I ett brev som undertecknats av 900 författare anklagas Amazon för att utnyttja sin dominerande ställning. I USA står Amazon för 41 procent av försäljningen av nya titlar.