2010 blev året när nätet blev störst i USA för läsning

Internet gick också om dagspress när det gäller reklaminvesteringar.