20 procent av alla email öppnas på en mobil

Enligt studien från Knotice, som undersökt 700 miljoner email för marknadsföring, är det en missuppfattning att många läser email först i mobilen för att sedan läsa dem igen på datorn – det är bara tre procent som gör detta.