”Solen går ned för tidningspapper”

Förbrukningen av tidningspapper ligger idag på 1990 års nivå men den nordiska marknaden är hittills relativt opåverkad. Den bakomliggande orsaken är internetanvändandet säger Rolf Johannesson, marknadsdirektör på SCA som också säger att vi befinner oss i slutet av cykeln på tidningspapper.